Sønderparken
 

ANDELSBOLIGFORENINGEN SØNDERPARKEN

OBS: Oplysninger til Beboerne i Sønderparken

BESKED VEDR. KØKKENPROJEKT - STARTDATO

Vigtig info!
 
Det var planen, at renovering af køkkener skulle gå i gang i uge 42 i blok 1 (Solfaldsvej 4, 6 og 8).
 
Da vi stadig afventer nogle detaljer fra Svane Køkken, kan vi desværre ikke gå i gang med køkkenprojektet som planlagt. Hvornår startdatoen bliver er endnu uvist, men vi vil melde det ud, så snart vi ved mere – og i god tid, så I kan nå at pakke jeres køkken ned.
 
Som planen er nu, vil rækkefølgen for køkkenprojektet være:
   - Blok 1 (Solfaldsvej 4, 6 og 8)
   - Blok 2 (Solfaldsvej 10, 12 og 14)
   - Blok 3 (Solfaldsvej 16, 18 og 20)
   - Blok 4 (Heden 14, 16 og 18)
   - Blok 5 (Heden 8, 10 og 12).
 
Den mere specfikke tidsplan afventer vi stadig.
 
Har I som andelshavere spørgsmål til køkkenprojektet, så kontakt venligst Administrationen.
 
Mvh.
Bestyrelsen

14-10-2021


BESKED. VEDR. UDSKIFTNING AF KØKKEN

Forslaget om udskiftning af køkkener i alle lejligheder blev på generalforsamlingen godkendt.

Den store tidsplan for hele projektperioden er ved at blive udarbejdet, og den vil blive kommunikeret videre til alle andelshavere, så snart den er på plads.

Det er samtidig blevet besluttet, at køkkenprojektet vil starte i Blok 1 (Solfaldsvej 4, 6 og 8).

Der er blevet udleveret tilvalgsskema til alle i blok 1. Deadline for aflevering af disse tilvalgsark er søndag d. 26. september. (se opslag i opgang)

Mere info følger.

Mvh. 
Bestyrelsen

19-09-2021

BESKED VEDR. ÅRETS SOMMERFEST


Dato: Lørdag d. 8. september 2021. 🤩🤩

Der vil være aktiviteter på tværs af blokkene om eftermiddagen, og helstegt pattegris til spisning om aftenen - og fri drikkelse hele dagen (både med og uden alkohol).

Pris: 100 kr.
Pris for gæster: 200 kr.

Overføres via MobilePay til Astrid på 51 53 89 80. Husk at noteér adresse/lejlighed, når I overfører pengene.

Deadline for tilmelding: Søndag 29. september.

Vi glæder os til at se jer alle!

MVH.
Bestyrelsen

26-08-2021

BESKED VEDR. INFO-AFTEN OM KØKKENFORSLAG

Der vil tirsdag d. 24. august og torsdag d. 2. september, begge dage kl. 15-17.30, være mulighed for at komme til info-aften vedrørende det køkkenforslag, som bestyrelsen vil præsentere til generalforsamlingen.

Det vil foregå i filmlokalet, hvor et lille prøvekøkken vil blive opsat. Her vil repræsentanter fra Svane være tilstede med præsentation og besvarelse af spørgsmål.

Filmlokalet ligger i kælderen til blok 4, Heden 18 (benyt venligst kælderindgangen).

MVH.
Bestyrelsen

22-08-2021

GENERALFORSAMLING 2021

Husk Generalforsamling onsdag d. 8. september kl. 17.00.

Er du forhindret i at deltage, så giv gerne din fuldmagt videre, så tæller din deltagelse og stemme med. 

Mvh. 
Bestyrelsen

 22-08-2021

BESKED VEDR. INTERNET

Vi i bestyrelsen og administrationen modtager løbende henvendelser fra jer vedr. det trådløse internet i foreningen, som ikke virker tilfredsstillende. Der arbejdes sammen med leverandøren på at finde en optimal løsning!

I mellemtiden kan vi kun opfordre alle beboere til at kable deres faste enheder (TV, stationær computer, Playstation mv.) i det omfang det er muligt. Ved at kable disse, vil den kablede enhed have en langt bedre forbindelse, da fiberforbindelsen til lejlighederne er essensen af internetprojektet. Samditig med dette vil der komme mere "luft/frirum" til de resterende trådløse enheder.

Mvh.
Bestyrelsen 

01-07-2021

BESKED VEDR. UDLEJNING AF FESTLOKALET

Festlokalet kan lejes ud hen over sommeren.

Det vil være muligt at leje lokalet til og med august, men det vil ikke være muligt at booke festlokalet fra september og resten af året.

Mvh.
Bestyrelsen

12-06-2021

BESKED VEDR. GRØNNE AFFALDSPOSER

Vi har nu fået ekstra grønne affaldsposer til madaffald. Så hvis du er løbet tør for de grønne affaldsposer, kan du hente en ny rulle i kælderen, da de vil blive sat ned i vaskerummene sammen med de hvide affaldsposer til restaffald i alle blokke.


Mvh.
Bestyrelsen

10-03-2021

BESKED VEDR. DEPONERINGSRUM

Foreningen har en række ekstra deponeringsrum i kældrene, som det er muligt at leje, hvis man som beboer mangler ekstra opbevaring udover sine egne kælderrum.

Det er i bestyrelsen blevet besluttet at sænke prisen fra 1/1-2021, så prisen er 200 kr. pr. måned.

Vil du gerne lege et af disse deponeringsrum, så tag fat i viceværterne.

Mvh.
Bestyrelsen

12-01-2021


BESKED VEDR. AFFALDSCONTAINERE

(1) Restaffald:
Affaldscontainere til restaffald (de hvide poser) kan benyttes ved alle blokke.

(2) Madaffald:
Madaffald/bioaffald (de grønne poser) skal stadig i de sorte affaldsbeholdere lidt tid endnu. De nye nedgravede affaldscontainere til madaffald bliver først åbnet op, når Odense Kommune/Odense Renovation har hentet de sorte affaldsbeholdere. Dvs. at når de sorte affaldsbeholdere til madaffald er væk, må man bruge de nedgravede affaldscontainere.

Derudover, husk at man fremadrettet skal bruge den nye chiplås (hvid) til Miljøstationen og det nye cykelskur.

Mvh.
Bestyrelsen

22-10-2020

BESKED VEDR. ARBEJDSGRUPPE

Arbejdsgruppemøde onsdg d. 7/10 kl. 17 i mødelokalet under blok 3.

Mødet tager udgangspunkt i forslaget på GF omhandlende fraflytningssyn. På mødet vil forslagsstilleren og en-to repræsentanter fra bestyrelsen være til stede. Udover dette ønsker vi deltagelse fra en håndfuld beboere, så vi kan få strikket en løsning sammen, der kan vedtages på et ekstraordinært GF. Vi opfordrer til, at man kun møder op, hvis man har noget at bidrage med til emnet. Både af hensyn til corona, men også af hensyn til at vi ikke ønsker at sidde og diskutere hele natten.

Mvh. 
Mathias Mørkholm Jørgensen & Bestyrelsen

29-09-2020


VIGTIG BESKED & OPDATERING VEDR. INTERNET

Alle indgreb i andele vedr. internet skulle nu gerne være sket.

For at gentage opslag i opgangen, seddel ifm. udskiftning og tidligere udmeldinger fra bestyrelsen, så kommer retningslinjerne her:

1) Sørg for at der er strøm til jeres nye receiver!
(Der er mange, der har afbrudt strømmen til denne)

2) Afkobl jeres egen router - både netværksstik og strømstik
(der er stadig flere routere at finde i de forskellige blokke gennem netværkssøgning).

3) Tilgå det midlertidige netværk i hver blok (Blok 1 = midlertidig1, blok 2 = midlertidig2, osv.) med den kode, I har fået udleveret.

4) Bestyrelsen melder ud, hvornår I kan tilgå fibernettet med kabler (her er der tale om direkte kabling til f.eks. smart-tv, computer, printer, chromecast, apple-tv og lignende. STADIG INGEN ROUTER MÅ TILSLUTTES)

5) I vil snarest muligt få en seddel i postkassen om et personligt log-in.

6) Når alle beboere opfylder punkt 1 og punkt 2, vil fibernettet kunne tilgås. Indtil da, er det stadig det trådløse (midlertidig) internet, der skal benyttes. i de forskellige blokke. 😊

Så!

> > Hvis du har en router, der er tilsluttet ---> fjern den!

> > Hvis du har kablet din computer, tv, printer eller lign., så fjern kablet og log på det midlertidige netværk og afvent!


Rigtig god weekend,
Bestyrelsen.

17-05-2020


VEDR. DET NYE INTERNET OG ROUTER

Når teknikeren har været inde i jeres lejlighed, skal I slukke / slå jeres router fra. Hvis der er koblet router til i væggen, vil det ødelægge signalet. Derudover vil jeres router (som i øvrigt burde være uden net) forstyrre det midlertidige net.

Mvh
Mathias
Bestyrelsesmedlem 

12-05-2020


VEDR. NY AFFALDSSORTERING
 
I løbet af dagen i morgen (tirsdag 5.maj) stiller Tage en affaldsspand foran jeres dør. Denne spand + de grønne bio-poser er til ORGANISK affald. 

Det betyder, at I fremadrettet skal sortere jeres affald til en smule mere, end I allerede så dygtigt gør. Skraldefolket har fortalt Tage, at vi er nogle af de bedste i Odense til at sortere vores affald.

ORGANISK AFFALD:
Skal sorteres i de grønne poser og afleveres i den sorte affaldscontainer med skiltet "MADAFFALD" på. (se s. 8 i guide til affaldssortering)
 
AVISER & SMÅT PAP: Skal sorteres i de sorte affaldscontainere med skiltet "PAPIR & SMÅT PAP" - de står fortsat ved cykelparkeringen ved hver blok (se s. 6-7 i guide til affaldssortering)
 
GLAS & METAL: Skal sorteres i de sorte affaldscontainere med skiltet "GLAS & METAL" - de kommer til at stå i miljøstationen (se s. 4-5 i guide til affaldssortering).
 
RESTAFFALD:
Skal fortsat sorteres i de hvide affaldsposer og afleveres i de nedgravede skraldecontainere (se s. 9 i guide til affaldssortering)
 
I renovationsstationen vil det fortsat være muligt at komme af med:

-Småt brandbart
-Porcelæn
-Elektronik
-Batterier
-Farligt affald
-Planter & jord (i stakken ude foran storskrald)
-Storskrald (i gården bag ved miljøstationen)
 
Vores næste projekt er at få plads til at sortere hård og blød plast. Så kig efter i miljøstationen, når dette bliver tilgængeligt.
 
Brug den vedhæftede guide hvis I er i tvivl om noget og ellers kontakt viceværterne eller bestyrelsen.
 
Så hjælp jer selv, hjælp miljøet, hjælp skraldefolket og ikke mindst hjælp vores viceværter med at sortere korrekt, så vi fortsat kan være nogle af de bedste i Odense til at sortere
 
God sortering,
 
Mvh
Bestyrelsen & Viceværterne.
 
Ny affaldssortering, sådan skal affaldet sorteres:
https://www.odenserenovation.dk/institutioner-og-skoler/affaldssortering-i-institutioner/ny-04-05-affaldsordning-saadan-skal-affaldet-sorteres/

04-05-2020


BESKED VEDR. GENERALFORSAMLING

Grundet den pågående pandemi og de restriktioner og påbud, der er lagt fra statens side, samt de opfordringer, der er givet fra sundhedsmyndighederne, så er Generelforsamlingen udskudt på ubestemt tid.

Bestyrelsen er blevet spurgt om det ikke er muligt, at afholde den digitalt.
Dette er desværre ikke muligt rent juridisk, da det ikke eksplicit er indført i vores vedtægter. Og en evt. vedtægtsændring kræver et flertal på en generelforsamling.
Det skal fremgå tydeligt, at digitalt fremmøde er en mulighed for at der er gældende jvf. andelsboligloven og Boligretten. Dette er konsulteret med A/B Sønderparkens advokat og boligadministrator.
Det er desværre heller ikke mulig ret praktisk, da foreningen ikke har teknik (krypteret server i overenstemmelse med GDPR) eller software der kan verificere, at de folk der deltager via link eller lign. (fx. fuldmagt) er beboere i foreningen.

Dette betyder selvfølgelig også, at de ting som normal godkendes på generelforsamlingen heller ikke kan blive behandlet før. Som fx. godkendelse af regnskab og evt. ændringer i andelsværdi.

Bestyrelsen og administrationen arbejder selvfølgelig på, at generelforsamlingen kan afholdes hurtigst mulig, og følger løbende med i hvordan situationen udvikles.
Forventeligt blive en dato meldt ud når Statsministeren beslutter, at det er sikkert at lave forsamlinger på over 10 mennesker igen.
Når der er nyt vil det hurtigst muligt blive meldt ud via foreningens hjemmeside.

Såfremt der måtte være spørgsmål er beboerne velkommende til at kontakte bestyrelsen.
 

God Påske

Mvh
Bestyrelsen

03-04-2020

Vedr. leje af festlokalet og filmlokalet

På grund af coronavirus/covid-19 er både filmlokalet og festlokalet lukket ned - foreløbigt fra dags dato til og med udgangen af april. Dette betyder, at foreningens Forårsfest, der skulle være afholdt lørdag d. 25. april aflyses. Ligesom at de personer, der har booket festlokalet i den nævnte periode, også vil få aflyst deres booking.

Mvh
Bestyrelsen

18-03-2020

BESKED VEDR. INTERNET 

Ang. Internet - så er det vigtigt, at I følger de anvisninger, som er blevet sendt i brevet.
IT-manden har været ude og kan se at grunden til, at folk har problemer med internettet skyldes, at der er nogen, der har sat deres egen router til.
Det betyder, at den laver forkerte IP-adresse, som andre logger på og kan ikke få forbindelse til det rigtige internet.
Derudover har vi haft lidt problemer med Kollegienet, som skulle melde tilbage ang. noget teknik, men har været yderst forsinket.

- Læs og følg anvisningerne i det udleveret brev
- Lad være med at sætte jeres egen router til
- Brug kabelforbindelse eller det midlertidige wifi


Ang. coronavirus
Hvis I sidder i karantæne, så må I meget gerne melde det til administrationen, så arbejdet kan tage sine forbehold.

Derudover er der ingen grund til at tro, at vores håndværkere ikke følger Sundhedsministeriets anbefalinger (dvs man ikke tager på arbejde, hvis man er syg, har symptomer eller har været i kontakt med nogen, der er smittet) - hvorfor det må blive for egen regning, hvis I ønsker at ombooke håndværkere.

Bestyrelsen og administrationen følger selvfølgelig situationen løbende, og hvis der ikke sker ændringer i regeringens anbefalinger eller andre forbehold, så tager vi i foreningen selvfølgelig også fores forbehold - og melder ud, hvad, hvornår og hvordan det måtte påvirke beboerne.

Vi håber, at det giver lidt klarhed ift. eventuelle spørgsmål folk må have.

Mvh
Bestyrelsen

13-03-2020

BESKED VEDR. PARKERING PÅ SOLFALDSVEJ

Vi har haft Administrationen til at kontakte kommunen og som udgangspunkt bliver vores private indkørsler i foreningen betragtet som en vej, da der er mere end 4 parkeringspladser. Dette betyder, at man ikke må holde nærmere end 10 meter fra udkørslerne.

Der er klaget over skiltningen på vejen, som de vil følge op op.

Mvh
Bestyrelsen

 03-03-2020

BESKED VEDR. SYNSKRAV VED FRAFLYTNING

Bestyrelsen er blevet gjort opmærksom på, at der har været en del spørgsmål og utilfredshed omkring flyttesyn og manglende afklaring af regler hertil.

Først skal det understreges, at bestyrelsen ikke vil kommentere på enkelte sager i åbne forum (så som facebook), men beboerne er altid velkommen til at skrive en mail til bestyrelsen eller administrationen, hvis der er spørgsmål omkring specifikke hændelser.

Hvis man er tvivl, om de nuværende flyttesynskrav, så henviser vi til hjemmesiden: http://www.sdr-park.dk/10503/Flyttesyn til nemmere afklaring.

Først og fremmest skal det understreges, at administrationen, foreningen og bestyrelsen ikke er ude på at udnytte fraflyttere til at renovere andelslejlighederne. Dog må der henvises til foreningens vedtægter §8, som omhandler vedligeholdelse, hvori der står, at andelshaveren er forpligtet til den indvendige vedligeholdelse af andelslejligheden. Er man som beboere i tvivl om ansvarsfordelingen i forbindelse med vedligeholdelse, så er man altid velkommen til at kontakte administrationen. 
Kravene til flyttesynet tilgodeser den kommende andelshaver og foreningen som helhed, så vi fortsætter med at have en vis standard i foreningen.

Derudover skal det også understreges, at foreningen, administrationen og bestyrelsen ikke tjener penge på det arbejde, som udføres ved fraflytning. De påførte beløb, er hvad det koster for foreningen at få arbejdet udført med materialer og arbejdsløn.

Der har været stillet mange spørgsmålstegn til udskiftning af køkkenbordplader ved kun mindre synlige skader. I forhold til flyttesynskravene har det været fast procedure at skifte lettere beskadigede bordplader, da der er risiko for udvikling af underliggende vandskader.

Der har også været beboere, som er blevet opkrævet for mangler ved fraflytning, som stammede oprindeligt fra indflytningen. Fra bestyrelsen side anbefaler vi, at man dokumenter alle mangler skriftligt og med billede ved indflytning og sender disse til administrationen indenfor 7 dage efter overtagelsesdagen, da man i så fald ikke vil blive opkrævet for forbedring af manglerne, hvis det er dokumenteret overfor administrationen ved indflytningen. I denne sammenhæng ønsker bestyrelsen at gøre opmærksom på, at visse forbedringer af andelen kan afskrives i henhold til foreningens afskrivningspolitik. 

Fra bestyrelsens side vil vi gerne være imødekommende overfor beboerne i foreningen. Derfor er alle naturligvis velkommen til at kontakte bestyrelsen, hvis man har konkrete idéer til ændring/forbedring af nuværende flyttesynskrav og procedure i forbindelse med dette.

MVH.
Bestyrelsen

16-12-2019 

Opdatering vedr. TV

I forbindelse med udskiftning af antennestikdåserne er bestyrelsen blevet kontaktet af nogen, fordi de har oplevet/stadig oplever udfald.

Der er nogle ting man evt. selv kan prøve:

  1. Kontrollere Tv'et kan modtaget signalet (se hjemmeside)
  2. Kontrollere stik (korrekt han/hun-stik) og kabel er kompatibelt med stikdåsen (TV-manden nævnte at flere har gamle kabler af dårlig kvalitet)
  3. Lave ny søgning via luft (Ikke kabel)

Der tilgår en mere udførlig instruks på hjemmesiden snart.

Jer der stadig har problemer med signalet bedes kontakte Tage snarest muligt! 
Helst inden Torsdag d. 15/11 middag, således kan udbedring iværksættes hurtigst muligt.

Jer der ikke har fået skiftet stikdåse i denne omgang, har ikke fået det gjort da jeres af samme kvalitet som den nye. Har man selv betalt for dette, og ikke fået den udskiftet af Tage eller tidl vicevært, da foreningen tidl skiftede stikdåser, kan man sende en kvittering til administrationen.

Mvh
Bestyrelsen

OPDATERING VEDR. VASKERI

Som det blev besluttet på generalforsamlingen vil foreningen nu indføre automatisk sæbedisponering i vaskerierne. Bestyrelsen har fundet et firma RIBO, der opfylder de krav omkring parfumeri, svanemærket og allergivenlighed der blev sat til generalforsamling.

Dette betyder at,

1. ALLE vaskerier er lukket tirsdag d. 30/10, onsdag d. 31/10 og torsdag d. 1/11.
2. Fra 2/11 vil det ikke længere være muligt selv at putte vaskemiddel i vaskemaskinerne. Dette vil en dispenser gøre automatisk, alt efter hvilket vaskemiddel I vælger at benytte.
3. Vaskepriserne stiger til 10 kr. pr. vask. Dette er inkl. vaskemiddel (+evt. skyllemiddel). (Prisen for tørretumbler forbliver den samme).
4. TORSDAG D. 1/11 indsamles ALT tøj fra vaskekældrene og afleveres til genbrug. Dette gælder både tøj i tørrerum + tøj i vaskerum! Så har du stadig mulighed for at vaske om mandagen og afhente dit tøj senest onsdag aften.

Der vil blive hængt en guide op i hvert vaskerum, der guider dig igennem hvordan du bruger det nye system. (Husk at bruge ‘hvid vask’ til dine kontanter, før du sætter dem ind på din pingvin-konto i Danske Bank).

Mvh.
Bestyrelsen

Besked vedr. TV-signal

Bestyrelsen har, efter gentagende henvendelser omkring dårlig signal, besluttet at gennemfører en større kontrol af vores TV system.
Dette har medført en ændring i signalet og alle beboer skal derfor søge kanaler påny.
Det er også kommet frem at vores stikdåser skal skiftes for optimalt at kunne modtage det nuværende signal.
Dette kommer til at foregå på samme måde, som ved udskiftningen af toiletterne. Mere information omkring dette kommer ud snarest. 
Derudover skal der trækkes kabler fra vores parabol til multistation og monteres nogle multiswitches. Der skal også skiftes fra CAM til CAM2.
Dertil bliver der installeret internetforbindelse til hovedstation, således at der for fremtiden kan kontrolleres og opdateres fjernt.

Bestyrelsen håber, at dette vil medfører at problemet nu er løst, men skulle der være yderlige problemer, så kan man altid rette henvendelse via mail: it-antenne@sdr-park.dk

Bestyrelsen 
Til beboerne i A/B Sønderparken

Altaner
Det er blevet diskuteret på et par generelforsamlinger om hvorvidt der er muligt, at få altan til sin lejlighed.
Da det har en betydeligt og påtvunget egen omkostning, omkring 125.000-150.000 for beboerne, som skal være enstemmigt, da ingen kan tvinges til at betale det beløb.
Der er desuden ingen nævnværdig stigning i andelsværdi, logistisk er det yderst besværligt pga. radiatorerne og vægplads, samt der vil være et mindre end gunstigt resultat for beboerne i de nedereste etager.
Det er derfor blevet besluttet på generelforsamlingen ikke at gennemføre.


LÅN DETEKTOR HOS VICEVÆRTEN
17-03-2018

Foreningen har indkøbt en D-tect 120 detector, der kan undersøge, om det er forsvarligt at bore i væggen inden, der bores. Den er blevet køb for at undgå at der bliver boret i A/B Sønderparkens installationer. Detectoren kan lånes af viceværten og der følger brusanvisning med. Det er især meningen, at denne skal benyttes i køkken/bad. 

Samtidig gør vi opmærksom på, at hvis der efterfølgende bores i installationerne, er det for andelshaverens egen regning. Dette betyder, at det er andelshaveren, der skal betale selvrisikoen til forsikringen, som pt. er ca. 7.100 kr. 

Mvh Bestyrelsen

VINDUESPUDSE-TESTSÆT INDKØBT
12/03-2013

Ved viceværten kan man nu låne grej til at pudse vinduer. Når man låner udstyret, så kvitterer man skriftligt for lånet og afleverer i løbet af 24 timer udstyret tilbage til viceværten. 
VEDR. ANSKAFFELSE AF NYE HÅRDE HVIDEVARER 

Overvejer du at købe nye hårde hvidevarer til din lejlighed (fx. køleskab, komfur eller opvaskemaskine) kan du som beboer prøve tage fat i viceværten og høre, om han måske kender til et tilbud. Viceværten kan måske hjælpe dig med et tilbud via hans kontakter.

Du kan også selv tage fat i forskellige forhandlere og høre, hvad de har af muligheder og tilbud.

Ved anskaffelse af nye hårde hvidevarer skal energikravene i foreningen overholdes.

- en oase i centrum... 
www.sdr-park.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net
"));